Interceptor System, IS600-1050

Interceptor System (IS) har sitt ursprung i applikationer för stora, kommersiella båtar. Den robusta och kompakta konstruktionen passar alla båtar mellan 40 och 100 fot som har Volvo Pentas drivsystem. Genom att integrera systemet i EVC-plattformen kunde vi utforma ett perfekt automatläge. Där sker alla trimjusteringar helt automatiskt och körningen är enklare än någonsin.

Ladda ned produktbroschyr
Kontakta en återförsäljare

Förbättrad sikt
Vid acceleration med IS lyfter systemet aktern och sänker fören. Det innebär att båten planar snabbare och att sikten framåt förbättras under accelerationsfasen. Även i snäva svängar har föraren betydligt bättre sikt åt sidorna eftersom båten hålls mer upprätt.

trim

Automatläget sköter allt
Systemet finns i två versioner. Den manuella är standard, men det är i den automatiska versionen (tillval) som hela potentialen med systemet kommer till sin rätt. Tryck bara på TRIM ASSIST-knappen och njut av en mjuk och bekväm gång – helt automatiskt! Programvaran i EVC tar hand om alla trimjusteringar och du kan koncentrera dig på navigering och körning.

Högre komfort med lutningskompensering
Även snäva svängar blir mer följsamma i båtar med IPS- och Aquamatic-drev. I automatläget kan systemet kompensera för krängning enligt ett fördefinierat värde som anpassas efter båtmodellen. Tack vare lutningskompenseringen hålls båten mer upprätt i skarpa svängar och får en s.k. ”true turn”. Det gör färden behagligare för alla ombord.

Tillgängliga installationer:
Manuellt Automatläge
IPS och Aquamatic med elektronisk styrning o o
Aquamatic med hydraulisk styrning o -
Inombordare o o*
*Ingen ”true turn” (lutningskompensering)

Interceptor system range
Ett robust system med olika storlek på bladen: 600, 750, 900 eller 1 050 mm.

Korrosionsfria material
Interceptorerna tillverkas av korrosionsfria material och är i stort sett underhållsfria. Kompositmaterialet orsakar ingen galvanisk korrosion och har inga skyddsanoder som behöver bytas ut.

Här kan du höra vad fackpressjournalister anser om Interceptor System.

Journalist’s comments
Interceptor system
Huvudfördelar med IS
• Suverän autofunktion för lutningskompensering och enklare körning
• Snabb respons ger kraftfull acceleration och förutsägbara båtegenskaper
• Ren instrumentpanel med alla trimknappar på EVC-reglagen
• Manuell förbikoppling med en knapptryckning
• Helt integrerat i EVC för ökad tillförlitlighet och enklare installation

trim

Förbättrad sikt Vid acceleration med IS (i automatläget) lyfter systemet aktern och sänker fören. Det innebär att båten planar snabbare och att sikten framåt förbättras avsevärt under accelerationsfasen. Även i svängar har föraren betydligt bättre sikt åt sidorna.

trim
EVC-plattform. Interceptor System är integrerat i EVC-plattformen, vilket gör det mycket lätthanterligt. Tryck bara på Trim Assist-knappen på motorreglaget. Då aktiveras automatläget och det avancerade styrsystemet ser till att båtens gångläge alltid är optimalt. Om du föredrar att trimma manuellt använder du bara trimknapparna på reglaget.

trim

Glass Cockpit System Trimindikatorn är integrerad i Glass Cockpit System (tillval) och kan väljas i alla displaylägen.

trim

Vänster.
De kraftfulla, elektriska servoenheterna reagerar omedelbart med fullt utslag på bara två sekunder. Höger. Interceptorstyrenheten manövrerar interceptorbladen beroende av GPS-position, rodervinkel, motordata och information från orienteringsgivaren.
Teknisk information

Användning

Planade eller halvplanade båtar med Volvo Penta-motorer

Båtstorlek

40–100 fot

EVC-generation

E2

Servomotor

Borstlös. Kapacitet: fullt utslag på två sekunder

Bladstorlek

600, 750, 900 eller 1 050 mm (ett eller två par per båt)

Tillval

Manuellt eller Manuellt + Automatläge

Material

Kompositmaterial

Kontrollpanel

Integrerade trimknappar i det toppmonterade motorreglaget

Display

Information visas på EVC-displayen

Slaglängd

50 mm