3 and 4-blade folding propellers

3- och 4-bladiga fällbara propellrar

Volvo Pentas 3- och 4-bladiga fällbara propellrar är perfekta för segelbåtar med minimalt motstånd under segling i kombination med effektiv drivkraft för båtar med motorer upp till 120 hästkrafter.

Unika 3- och 4-bladiga fällbara propellrar
Volvo Pentas patenterade 3- och 4-bladiga fällbara propellrar har en unik design som ger dem överlägsna egenskaper.

Det är den stora bladarean och den unika elliptiska profilen ("high skew") som bidrar till propellerns höga prestanda.

Den unika bladprofilen ger dessutom en mycket tyst och vibrationsfri drift.

Enkel och pålitlig konstruktion
Tåliga koniska kuggsegment ser till att propellerbladen alltid är i rätt position. Till skillnad från konventionella, dyrare och mer komplicerade propellrar med fladdrande blad, finns det inga komplicerade mekanismer eller andra komponenter som kan orsaka problem.
Mindre motstånd
De 3- och 4-bladiga fällbara propellrarna minskar motståndet med upp till 8 gånger jämfört med en 3-bladig fast propeller och ger 3,5 gånger mindre motstånd än en 2-bladig fast propeller.

Högre hastighet
De 3- och 4-bladiga fällbara propellrarna ger högre hastighet än en 2-bladig fällbar propeller.

Jämfört med en fast 3-bladig propeller ger den i stort sett samma hastighet genom hela varvtalsregistret.

Mer kraft
De 3- och 4-bladiga fällbara propellrarna ger enastående manöveregenskaper. Trots att de är fällbara propellrar är backkraften fullt jämförbar med en fast propeller.