Fördelar med Duoprop

När Volvo Penta introducerade den patenterade Duoprop 1982 var det den största händelsen inom båtvärlden sedan propellern uppfanns. Dubbla, motroterande propellrar ger ett ordentligt grepp för att skapa unik dragkraft, rak och exakt riktning - även vid backning - plus snabbare acceleration vid planing.

De motroterande dubbla propellrarna eliminerar sidokrafterna som förekommer hos konventionella enkelpropellrar med INU-drev. Det betyder att motorns energi och effekt koncentreras på att driva båten framåt - inte åt sidan.

Rak riktning
Duoprop kör rakt. Titta över akterspegeln på vilken Duoprop-driven båt som helst. I kölvattnet finns beviset på ett renare och lugnare kraftförlopp.

Snabbare acceleration
Duoprop ger upp till 30 % snabbare acceleration och når en topphastighet ungefär 5 % snabbare än något annat konventionellt enkelpropellersystem - utan att öka bränsleförbrukningen. Vid dellast kan du förvänta dig mellan 10 och 12 % lägre bränsleförbrukning.
Snabbare planing
Bättre grepp i vattnet betyder snabbare planing, och att man håller sig där på lägre varvtal.

Bättre hantering
Oavsett om man kör i höga hastigheter, runt bojar eller lägger till i en trång hamn har man ett bra grepp - även vid tvära svängar vid höga hastigheter. Duoprop minskar också båtens tendens att rulla.

Lägre vibrations- och ljudnivåer
Duoprop ger lägre vibrations- och ljudnivåer på grund av att stötpulserna fördelas över flera blad. Med dess motroterande propellrar är det nästan kavitationsfritt.