Anit fouling paint

Kan jag använda antibeväxningsfärg för att skydda mitt Volvo Penta drev?

Om antibeväxningsskydd krävs för båtens skrov eller överbyggnad, kan koppar- eller tennbaserad färg användas så länge den är laglig. När du använder koppar eller tennbaserad färg, undvik att  använda electrisk sammanlänkning mella Volvo Penta produkten, anodblocken och färgen.


 

 

Utombordseneheten och dess överbyggnad ska målas med en färg av god kvalitet och anti-beväxningsfärg som EJ innehåller koppar, tenn eller annat material som ej är ledande.

Måla ej länshål, anoder, QL active corrosion Protection system eller båtbyggarens tillbehör, då detta gör den galvansika roskyddet ineffektivt.