Vilken offeranod ska jag använda på mitt drev (när jag använder båten i både söt- och saltvatten)?

Offeranoder installeras i fabrik på alla Volvo Penta-drev och sköldar (TSK). Om du köpt en begagnad båt måste du kontrollera anoderna! Anoder är tillverkade för olika miljöer och reagerar på dessa. Det finns några generella rekommendationer vid val av anoder. Se tabell nedan.

Anoder som används i sötvatten får en vit oxidbeläggning (aluminium), eller blir gula (zink) vilket gör att anoden inte fungerar när den kommer tillbaka i saltvatten. Zinkanoder reagerar på samma sätt i bräckt vatten medan aluminiumanoder kommer att fungera bra i flodmynningar och andra bräckta vatten.

Magnesiumanoder är inte utformade för att användas i saltvatten, du bör därför överväga att byta anoderna om du har din båt i saltvatten längre än 7 dagar. Detsamma gäller zink- och aluminiumanoder om du flyttar din båt mellan olika vatten.


Det är viktigt att kontrollera anoderna och om nödvändigt rengöra dem efter byte av vatten. Anoderna kan också passiviseras bara av att vara ifrån vatten. Om drevet varit uppfällt, eller t ex placerat på trailer en tid, se till att ta en titt på anoderna. 

Om en anod t ex ser gul ut eller är täckt av vit beläggning har den blivit passiviserad och behöver borstas ren eller bytas ut för att ge skydd. Detta kan göras genom att borsta upp med hjälp av sandpapper eller slipduk. Obs, Använd aldrig stålborste. Du måste använda slipduk utan järnoxid, annars kan anoden bli passiviserad.

Se till att kontrollera anoderna ofta och byt dem om mer än en tredjedel har korroderat. Alla anoder är inte av samma kvalitet! Använd därför alltid anoder tillverkade av Volvo Penta eftersom de testats för att försäkra maximalt skydd på drev.

Anod

Material

Vattentyp

Sköld (TSK)

Zink

Saltvatten

Drev (aquamatic)

Zink

Saltvatten

Sköld (TSK)

Aluminium

Bräckt vatten

Drev (aquamatic)

Aluminium

Bräckt vatten

Sköld (TSK)

Magnesium

Sötvatten

Drev (aquamatic)

Magnesium

Sötvatten