Vilken offeranod ska jag anv?nda p? mitt drev (n?r jag anv?nder b?ten i b?de s?t- och saltvatten)?

Offeranoder installeras i fabrik p? alla Volvo Penta-drev och sk?ldar (TSK). Om du k?pt en begagnad b?t m?ste du kontrollera anoderna! Anoder ?r tillverkade f?r olika milj?er och reagerar p? dessa. Det finns n?gra generella rekommendationer vid val av anoder. Se tabell nedan.

Anoder som anv?nds i s?tvatten f?r en vit oxidbel?ggning (aluminium), eller blir gula (zink) vilket g?r att anoden inte fungerar n?r den kommer tillbaka i saltvatten. Zinkanoder reagerar p? samma s?tt i br?ckt vatten medan aluminiumanoder kommer att fungera bra i flodmynningar och andra br?ckta vatten.

Magnesiumanoder ?r inte utformade f?r att anv?ndas i saltvatten, du b?r d?rf?r ?verv?ga att byta anoderna om du har din b?t i saltvatten l?ngre ?n 7 dagar. Detsamma g?ller zink- och aluminiumanoder om du flyttar din b?t mellan olika vatten.


Det ?r viktigt att kontrollera anoderna och om n?dv?ndigt reng?ra dem efter byte av vatten. Anoderna kan ocks? passiviseras bara av att vara ifr?n vatten. Om drevet varit uppf?llt, eller t ex placerat p? trailer en tid, se till att ta en titt p? anoderna.?

Om en anod t ex ser gul ut eller ?r t?ckt av vit bel?ggning har den blivit passiviserad och beh?ver borstas?ren eller bytas ut f?r att ge skydd. Detta kan g?ras genom att borsta upp med hj?lp av sandpapper eller slipduk. Obs, Anv?nd aldrig st?lborste. Du m?ste anv?nda slipduk utan j?rnoxid, annars kan anoden bli passiviserad.

Se till att kontrollera anoderna ofta och byt dem om mer ?n en tredjedel har korroderat. Alla anoder ?r inte av samma kvalitet! Anv?nd d?rf?r alltid anoder tillverkade av Volvo Penta eftersom de testats f?r att f?rs?kra maximalt skydd p? drev.

Anod

Material

Vattentyp

Sk?ld (TSK)

Zink

Saltvatten

Drev (aquamatic)

Zink

Saltvatten

Sk?ld (TSK)

Aluminium

Br?ckt vatten

Drev (aquamatic)

Aluminium

Br?ckt vatten

Sk?ld (TSK)

Magnesium

S?tvatten

Drev (aquamatic)

Magnesium

S?tvatten