Vad är QL active corrosion Protection system?

QL active corrosion Protection-systemet förebygger galvaniserande korrosion att angripa metalldelarna på din motor. Detta system kompletterar offeranoderna på inom- och utombordarna och är inte avsett att ersätta dessa.

Källanoden känner av den elektriska spänningen på det omgivande vattnet och sänder en signal till kontrollenheten, vilken i sin tur sänder en lämplig elström till den aktiva anoden.

Olika kombinationer av vattentemperatur, kemisk sammansättning och exponerad yta kräver olika nivåer elström. Den aktiva anoden avger sedan varierande nivåer av joner i vattnet runt drevet. Dessa joner förebygger effektivt galvaniserande korrosion, och slutligen skyddar de drevet.

Läs mer i Volvo Penta tillbehörskatalog