Det ser ur som om mitt drev korroderar!

Vad kan jag göra?

 

Korrosion kan orsakas av många olika faktorer. Här är några viktiga utgångspunkter för att se vad du kan göra för att motverka korrsionsangrepp.

- Säkerställ att rätt anod används för den typ av vatten där båten används. Se tabell nedan

- Undersök anoderna. Om en anod är 2/3 av sin ursprungliga storlek (1/3 rostat) bör den bytas ut.

- Säkerställ att anoden/anoderna har tillräcklig kontakt med drevet annars blir korrsionsangreppen större.

- Undersök att anoderna inte har målats, vilket gör det galvaniska korrosionsskyddet ineffektivt.

- Undersök färgen på drevet. Om färgen bryts och vatten tränger in mot metallen kommer det att börja rosta. Eftersom storleken på den rekommenderade anoden är testad på ett originaldrev kommer du att behöva öka storleken på anoden för att få optimalt skydd. Måla om drevet enligt kapitlet Uppläggnings- och sjösättningsguide i instruktionsboken.

- Om en anod ser gul ut eller är täckt av en vit beläggning har anoden troligtvis blivit passiviserad. Om detta hänt borsta anoderna med sandpapper eller slipduk. Obs, använd aldrig stålborste. Du måste använda slipduk utan järnoxid, annars kan anoden bli passiviserad. Var försiktig med att återanvända gula zinkanoder eftersom de ibland inte kan borstas upp och bli fungerande igen.

- Om dina anoder verkar försvinna snabbt i saltvatten är det möjligt att öka skyddet genom att använda en så kallad zinktacka när din båt är tillagd. En zinktacka är en stor anod som du använder ihop med anoden på ditt drev. En zinktacka måste jordas på respektive skyddsområde.  Om du använder landström, koppla ur den . Om detta inte fungerar kontakta en återförsäljare för att göra en kontroll.

Anod

Material

Vattentyp

Sköld (TSK)

Zink

Saltvatten

Drev (aquamatic)

Zink

Saltvatten

Sköld (TSK)

Aluminium

Bräckt vatten

Drev (aquamatic)

Aluminium

Bräckt vatten

Sköld (TSK)

Magnesium

Sötvatten

Drev (aquamatic)

Magnesium

Sötvatten