Kan jag använda biodiesel till min Volvo Penta dieselmotor?

 

Volvo Penta rekommenderar sina kunder att använda diesel som drivmedel till Volvo Penta dielselmotorer. Dieseln ska uppfylla EU standard EN590.

Volvo Pentas dielselmotorer kan drivas med diesel med högre halt av biodiesel än 5 %- med andra ord en högre andel än vad som är fastställt i EU standard EN590. Om detta drivmedel används kan emissionsnivåerna öka något. Motorn kommer också behöva mer frekventa serviceintervall för att undvika hårdare slitage och kortare livstid.


Volvo Pentas garantier täcker ej skador förorsakade av för höga halter av biodiesel.Volvo Penta rekommenderar sina kunder som vill använda drivmedel med högre biodiesel halt än EU standard EN 590 följande:
  • The biodiesel must be of good quality, which means that it must comply with the EU's EN14214 fuel standard.
  • Biodiesel is an efficient solvent that can, when first used, dissolve constituents in the fuel system. The fuel filter should therefore be changed after a short period of usage.
  • Biodiesel is not a fuel with long-term stability, it can oxidize in the fuel system. The entire fuel system must be emptied and operated on normal diesel before any extended period of still standing, such as during winter storage.
  • Biodiesel has a negative effect on many rubber and plastic materials. Rubber hoses and plastic components in the fuel system must be checked regularly and changed at more frequent intervals than usual to avoid leakage.
  • Biodiesel impairs the lubricating capacity of oil due to its higher boiling point. The intervals for changing lubricating oils and oil filters must be halved compared with normal.