Kan jag använda etanolblandad bensin i min Volvo Pentamotor?

 

Volvo Pentas bensinmotorer kan köras med bensin blandad med högst 10 % etanol som uppfyller minsta oktanspecifikation.

Bränsle som innehåller 10 % etanol kallas ofta för "E10".

Om man använder etanolblandade bränslen ska man vara extra noga med underhållet av bränslesystemet. Effekterna varierar beroende på bränsletankens material. De flesta båtar som tillverkats de senaste 20 åren har bränsletankar av aluminium, rostfritt stål eller plast.

Eftersom etanolblandade bränslen drar till sig och bevarar fukt, kan etanolinnehåll bidra till korrosionsbildning av tankens material i bränsletankar av aluminium. Korrosionsmaterial kan täppa igen bränslefilter och skada insprutare, förgasare och andra komponenter i bränslesystemet.

Bränsletankmaterial i rostfritt stål och plast påverkas inte av etanolblandade bränslen. Etanolblandat bränsle kan dock fungera som ett lösningsmedel och lösa upp och spola in gamla avlagringar eller föroreningar i bränslesystemet.

Bränslesystem- eller motorskador som orsakats av förorenat vatten, främmande partiklar, slam eller gummi som kommer in eller bildas i bränslesystemet omfattas inte av Volvo Pentas begränsade garanti.

Vissa äldre båtar kan ha bränsletankar av fiberglas. Etanolblandade bränslen har visat sig fungera som ett lösningsmedel på ytan på bränsletankar av fiberglas och försvagar bränsletankens väggar och gör att slam och gummi kan bildas i motorns bränslesystem och ventilmekanism. Därför rekommenderar inte Volvo Penta användning av etanolblandade bränslen i bränsletankar som består av fiberglas.

Se avsnittet Underhåll av bränslesystem i instruktionsboken för fullständig specifikation av bränslekrav från Volvo Penta.

Rekommendationer vid användning av 10 % etanolblandat (E10) bränsle:

 

  • Vi rekommenderar användning av vattenseparerande bränslefilter mellan bränsletank och motor. Kontakta din Volvo Penta-återförsäljare för information om montering av lämpligt vattenseparerande bränslefilter i enlighet med förordningar från USA:s kustbevakning och ABYC-standarder.
  • Vattenseparerande bränslefilter ska kontrolleras regelbundet beträffande vatten och föroreningar i enlighet med filtertillverkarens rekommenderade serviceintervaller.
  • Användning av kommersiellt tillgänglig bränslestabilisator som STA-BIL® rekommenderas vid förvaring av etanolblandade bränslen i mer än 30 dagar.