Kan jag själv utföra underhåll och reparationer?

 

Normalt underhåll ska utföras för att undvika driftsstörningar på motorn. Det mesta kan du utföra på egen hand.Underhållsschemat hitta du i instruktionsboken för din motor.

Tänk på att vissa arbetsuppgifter ska utföras av en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare, eftersom de har verktyg, specialkompetens och den mest aktuella informationen för att utföra dessa arbetsuppgifter korrekt.

Komponenter som bara finns hos återförsäljare anges i Underhållsschemat. Om du tänker utföra mer omfattande arbeten på din Volvo Penta-utrustning, rekommenderar vi att du skaffar en gör-det-själv-bok eller någon liknade litteratur som handlar om just din utrustning.
Volvo Penta-återförsäljare.