Hur identifierar jag min Volvo Penta bensinmotor?


Alla Volvo Penta motorer är märkta med en metallbricka. Vissa av våra produkter har även en dekal med information på ovansidan av motorn. Lokalisera dessa på din motor och du ser modellnamn och nummer. I exemplet ovan är namnet 5.7Gi-B.

Vad säger modellnamnet mig om min motor?


Åtskilliga metoder har använts för att förse motorer med unika namn. En del av dem baserades på hästkraftantalet. Mer moderna namn är baserade på motorns deplacement i liter.

Varje gång namnet ändrades, var det på grund av någon förändring i motorns delar. Ibland var ändringarna mindre, ibland större. Ändringarna kan eventuellt påverka delarna du behöver för exempelvis en reparation.

Bensinmotorn har tre tydliga produktionsperioder, alla med olika benämningsmetoder.

Röda motorer, tidig

Väldigt tidiga motorer, tillverkade framtill det sena 80-talet, namngavs baserat på motorns deplacement (tidigare) eller hästkraftsantal (senare). Namnet började med AQ (aquamatic), BB (inombordare) eller MB (inombordare). Därefter deplacementet eller hästkrafter. De flesta av dessa hade också ett bokstavssuffix, för koll på version. En AQ271A är äldre (och annorlunda) än en AQ271B.
Exempel: AQ260A, AQ171C, AQ200F, BB260A

Dessa motornamn byttes senare mot ett system baserat på deplacement. Namnen var ett tresiffrigt nummer, följt av en bokstav. De första två siffrorna av numret stod för deplacementet. Siffrorna "43" i namnet: 434A, betyder att motorn var en 4,3liter. Den tredje siffran användes för koll av version. Motorerna 430 och 431 är båda 4,3liters, men den sista siffran indikerar att det är skillnad mellan motorerna. Den tredje siffran var inte alltid i följd. 430 tillverkades före 431, däremot tillverkades 432 och 434 under samma period.

Bokstaven i slutet användes också som versionskontroll och var i följd. En 500A tillverkades före en 500B. Dessa motorer gick ur produktion 1993.
Exlempel: 432A, 500B, 251A, 740B

Ingenting i namnet, från något av dessa benämningsmetoder, relaterar till produktionsår. Några av dessa motorer producerades i mindre än ett år, andra i många år.

Grafitfärgade motorer

Dessa motorer tillverkades under samarbetsavtalet med OMC, och var målade i en mörk grå färg. De hade vanligtvis namn som innehöll två siffror följt av en rad bokstäver.

 • De två siffrorna är deplacement
 • Därefter kommer bokstaven som indikerar vem som byggde grundmotorn (G = GM, F = Ford)
 • Efter det finns två bokstäver som visar bränslesystemet och/eller effekt: L = Begränsad (limited), S = normal (superior), X = Exceptionell (exeptional), i eller I = fuel injection (bränsleinjektion) (inget I betyder förgasare)
 • Sedan en bokstav för styrsystem.
  P = Power-styrning, M = Manuell styrning, X = Exakt styrning, I = Inombordare.
 • Följande två bokstäver är de mest betydelsefulla för att hitta reservdelar. Dessa är slumpmässiga bokstavspar som indikerar produktionsår för motorn. All reservdelsinformation för dessa motorer baseras på dessa bokstavskoder.

MD = 1993-1994 BY = 1997-1998
HU = 1994-1995  WT = 1998-1999
NC = 1995-1996  EF = 1999-2000
LK = 1996-1997 

Nästa bokstav är också slumpmässig och används för versionskontroll. Ett A, behöver inte vara den första versionen. A.C behöver inte vara tillverkad innan ett S. Ett S i en motors namn behöver inte betyda samma sak som ett S i en annan motors namn, speciellt inte om motorerna har olika deplacement eller produktionsår. Vid behov är denna kod noterad i tabeller. Det finns exempel där det är nödvändigt att hitta rätt kolumn för en motor.

Vissa namn har bokstäverna CE på slutet. Detta visar att motorn följer vissa emissionskrav.  Den enda berörda servicedelen är ECU:n. Dessa reservdelsnummer är noterade i katalogerna vid behov.

Dessa motorer togs ur produktion år 2000.

Exempel:

4.3GLPBYC = 4.3L, G = GM, L = begränsad effekt, förgasare (inget i), P = power-styrning, BY = tillverkad 1997-1998, C = servicekod för kontroll av version.

5.8FSiPNCACE = 5.8L, F = Ford, S = Normal effekt, i = fuel injection, P = power-styrning, NC = tillverkad 1995-1996, A = servicekod, CE = certifierade emissioner.

7.4GLPHUS = 7.4L, G = GM, L = begränsad effekt, förgasare, P = power-styrning, HU = tillverkad 1994-1995, S = servicekod.

3.0GLMMDA = 3.0L, G = GM, L = begränsad effekt, förgasare, M = manuell styrning, MD = tillverkad 1993-1994, A= servicekod.

Röda motorer, nuvarande

Bensinmotorerna målas röda igen, med start år 2000. Benämningssystemet blev också ändrat. Första delen av namnet är densamma som för de grafitfärgade motorerna, fram till bokstäverna för bränslesystemet.

 • De två siffrorna är deplacementet.
 • Därefter kommer en bokstav som indiketar vem som tillverkade grundmotorn. Nya motorer, som använder Volvo Pentas nya aquamatic Ocean Series har lagts till. Dessa motorer har OS som denna bokstav.
 • Efter det finns en eller två bokstäver som beskriver bränslesystem och/eller effekt.
 • Endast för 3,0liter finns ett M eller ett P för styrningen.
 • Endast för inombordare, finns ett I efter ett litet i.
 • Sen kommer ett bindestreck följt av en eller två bokstäver. Detta är den stora skillnaden från grafitfärgade motorerna över.
 • Den första bokstaven är versionskontroll, denna finns på alla nuvarande motorer. A är första version, B är andra, osv. Det finns ingen länk mellan detta suffix och produktionsår. Alla motorer med A tillverkades inte samma år. En 5.7GXi-B och en 5.0GXi-B är inte lika. En 4.3GL-D är nyare än och annorlunda en 4.3GL-C.
 • Den andra bokstaven är, om den finns, alltid ett F, det visar att motorn är färskvattenkyld.

Exempel: 3.0GLM-C, 4.3GXi-DF, 5.0OSi-E, 8.1GXiI-B