Jag är intresserad av att köpa en ny motor till min båt. Kan ni ge mig något råd?


Tack vare den snabba tekniska utvecklingen de senaste åren kommer du att märka en hel del stora förändringar om du byter till en ny motor:
  • Förhöjd säkerhet och tillförlitlighet
  • Förbättrad komfort
  • Mer körglädje och säkrare manövrering
  • Högre prestanda
  • Betydligt mindre miljöpåverkan
  • Lättare anpassning till moderna tillbehör
  • Bättre bränsleekonomi
  • Ökat värde för din båt

Läs mer i vår här. 
Repowering_Svensk