Oil information

Oljeinformation

Volvo Pentas oljor, smörjmedel och kylvätska innehåller många skyddande tillsatser som minimerar slitage, binder sot, slam, vatten och metallpartiklar, neutraliserar syror och har konserverande egenskaper. De är dessutom anpassade till de speciella krav som ställs på moderna lågemissionsmotorer.

Se vårt utbud av oljor, smörjmedel med mera

Obs: Du hittar information om hur mycket olja du ska tillsätta till motorn och/eller drevet i kapitlet "Tekniska data" i din instruktionsbok. Hämta en digital version här.

Drev
Information om AQ-drev
Information om vattenjet samt segelbåtsdrev