Miljöomsorg

Miljöomsorg är en självklar del av Volvo Pentas åtagande gentemot kunder och användare samt våra anställda och samhället i övrigt.

Som leverantör av diesel- och bensinmotorer för marint- och industriellt bruk, har vi skyldigheten att göra vårt bästa för att minska miljöbelastningen av våra produkter både under tillverkning och användning.

Vi gör detta genom att arbeta med miljöprogram som omfattar hela företaget, alltifrån produktutveckling och produktion till försäljning och service.

Särskilt fokus lägger vi på:
 

  • energieffektivitet
  • emissioner
  • materialeffektivitet
  • buller
  • miljöstyrning