Miljöstyrning

För att miljöomsorg skall vara ett "riktigt" kärnvärde krävs att det genomsyrar hela företaget och samtliga funktioner. Miljöstyrningssystem enligt  ISO 14001 är infört i hela Volvo Penta.  Såväl produktutveckling, inköp, produktion samt marknadsenheter är certifierade enligt ISO 14001. 

Volvokoncernens miljöpolicy är det övergripande och vägledande instrumentet för vårt arbete. Denna är i sin tur nedbruten till strategier och mål för Volvo Pentas produkter och verksamheter. Miljöchefen samordnar arbetet och miljökoordinatorer finns utsedda på alla enheter.

Utbildning för samtliga
Kunskap och medvetenhet är nyckeln till att kunna göra rätt. Alla anställda ges miljöutbildning som är både generell och även omfattar specifika frågor knutna till vissa funktioner.

 

Verktyg för ständig förbättring

  • obligatorisk miljöutvärdering i produktutvecklingsprojekt
  • livscykelbedömning för utvärdering av miljöpåverkan
  • Volvos svarta och grå listor över kemikalier som inte får användas respektive skall undvikas om möjligt
  • miljökrav på produktionsanläggningar
  • miljökrav på leverantörer och återförsäljare