Emissionskrav

Volvo Penta är en global aktör och våra produkter måste därför uppfylla ett stort antal emissionkrav på olika nivåer. Kundkrav på låga ljud- och avgasnivåer blir också allt vanligare.

För industrimotorer finns emissionskrav i USA, EU och några länder i Asien. Detta är fallet också för marinmotorer. Strängare regler kommer för båda områdena inom några år.

För marina dieselmotorer för fritidsbruk kommer de första EU-gemensamma avgaskraven 2006. Strängare USA-krav kommer att träda i kraft 2006-2007. Inom vissa regioner i världen finns också lokala krav för att skydda specifika områden.
Volvo Penta marknadsför produkter med certifikat utfärdade av internationella/nationella organ såsom US EPA, CARB, EU(non-road), IMO, SAV, Ministry of Construction i Japan samt River Rhine.

Om emissioner och lagkrav