/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1930-1939.jpg

1930-1939

Volvoverksamheten blev allt viktigare för Penta, och 1935 köpte Volvo sin motorleverantör och ändrade företagets namn till Volvo Pentaverken. Samtidigt bildades en konstruktions- och försäljningsavdelning för icke-bilmotorer i Göteborg under namnet AB Pentaverken.

Samma år introducerades Hesselman-motorn: en sexcylindrig råoljemotor med tre cylindrar på tomgång, en mycket avancerad konstruktion för sin tid. För första gången anställdes kvinnor i företaget.