1973

1973 - kortlivad utombordscomeback

1973 förvärvade Volvo Penta utombordsproduktionen från Monark-Crescent, och U-22, Monark och Archimedes blev nya produkter i det redan utökade Volvo Penta-programmet. Till att börja med var försäljningen av dessa utombordsmotorer acceptabel, men mot slutet av 1970-talet blev konkurrensen från japanerna för hård. Försäljningen minskade, och produktionen i Uppsala upphörde.