1980

1980-talets industriframgång

I maj 1980 tog Bo Nyhlén över rodret efter Ernst Knappe, och 1982 blev AB Volvo Penta ett oberoende företag inom Volvokoncernen. För första gången uppgick omsättningen till mer än en miljard kronor, och 1981 steg försäljningen med 16 procent. Succén med industrimotorerna fortsatte och stod för en tredjedel av omsättningen i början av 1980-talet. Den marina sektorn försökte fortfarande att tackla problemen som orsakades av oljekriserna under 1970-talet, men introduktionen av Duoprop förde med sig nya framgångar, och reservdelsverksamheten började samtidigt stärkas.

En ny produktionsanläggning startades i Göteborg, huvudkontoret i Göteborg nyutrustades och utökades, nya testlokaler inrättades, nya lokaler byggdes vid Test Center Krossholmen, EDP utvecklades ständigt, och en ny organisation etablerades för att göra Volvo Penta allt effektivare. 1988 blev Jan Walldorf verkställande direktör för Volvo Penta.