1983

1983 - Duoprop

1983 introducerades Duoprop, vilket innebar ett stort steg framåt för Aquamatic-konceptet. Två motroterande propellrar på samma drev gav ökad effektivitet och bättre manövreringsegenskaper jämfört med enkelpropellrar. Duoprop-konceptet leder till ett mycket bättre grepp i vattnet, ger bättre acceleration och oöverträffad manövrering. En båt med Duoprop är lätt att manövrera både på låga och höga varvtal.