1996

1996 - Volvo Penta railpac

Drivsystem för järnväg är en mycket specialiserad sektor inom industriell drift. Tillsammans med andra företag inom Volvokoncernen har Volvo Penta utvecklat ett komplett system för tågdrift med hjälp av Volvo Pentas EDC-system. Varje motor levereras komplett med kylsystem, hydraulik och Geartronic-växellåda. Den driver en enda boggi och är klar att installeras och behöver bara en anslutning till bränslesystemet. En annan funktion är Volvo Pentas unika och patenterade lastfördelningssystem. Genom att kommunicera med tågets dator kan många boggier anslutas för att bilda ett komplett tåg som kan styras från förarhytten. Detta EDC-styrda system ger samma effekt från varje motor vid flera installationer för att reducera hjulslitage och bränsleförbrukning.