Produktion över hela världen

Volvo Penta har en helägd fabrik i Vara i Västergötland
för produktion av 4- och 5-liters dieselmotorer samt i Lexington, Tennessee, USA, för produktion av bensinmotorer.

I Lingang, Kina, monteras dieselmotorer till den asiatiska marknaden.
En stor del av Volvo Pentas dieselmotorer tillverkas i Volvos gemensamma motorfabrik i Skövde.

Dreven tillverkas i Lexington samt i Volvos gemensamma transmissionsfabrik i Köping.